wtorek, 25 lipca 2017

PRUTHENIA 8

PRUTHENIA
tom VIII
Olsz­tyn 2013

Spis treści


Andrzej Gierszewski, Procesy demograficzne wśród ludności rybackiej w rejonie Zalewu Kurońskiego w XVI wieku

Marek F. Jagodziński, Źródła pisane i archeologiczne o przynależności etnokulturowej rejonu ujścia Wisły od I do IX wieku

Владимир И. Кулаков, Малый Кауп: две формы обрядности

Sławomir Wadyl, Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Rejsytach, gm. Rychliki (stan. 1 i 2) w świetle wyników badań archeologicznych

Grzegorz Białuński, Brunon z Kwerfurtu. Pamięć i kult

Seweryn Szczepański, Eikim kruwom! czyli „Chodźmy na zebranie!”. Uwagi o kolekcji kriwul ze zbiorów etnograficznych Altertumsgesellschaft Insterburg i trwałości staropruskiej tradycji

Alicja Dobrosielska, Grzegorz Białuński, Dyskretny urok źródeł czyli o aktualności pracy Maxa Toeppena: „Exkurs über die Verschreibungen des Ordens für Stammprußen im 13. Jahrhundert”

Max Pollux Toeppen, Exkurs über die Verschreibungen des Ordens für Stammprußen im 13. Jahrhundert

Роман Широухов, Константин Скворцов, Новая публикация материалов могильника Кауп-Вискяутен

Владимир И. Кулаков, Моим бывшим ученикам

Jarosław Ościłowski, Jeszcze w sprawie lokalizacji Wallewony-Wisenburga

(Recenzja) Ziemie pruskie w podręcznikach Polski, Niemiec, Litwy i Rosji, red. I. Lewandowska, S. Zloch, s. 331, Olsztyn 2013 (Joanna Sokal)

Jan Gancewski, Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Pruthenia za rok 2012

Heino Neumayer, Wilfried Menghin 1942–2013

Joanna Fonferek, Mirosław Marcinkowski, Urszula Sieńkowska, Badania na terenie dawnego zamku krzyżackiego w Elblągu

Noty o autorach


https://drive.google.com/open?id=0B6SfxU3uo8-JM0VVLXd4LVk2TlU