wtorek, 25 lipca 2017

PRUTHENIA 9

PRUTHENIA
tom IX
Olsz­tyn 2014

Spis treści
Inhaltsverzeichnis
Contents

HISTORIA
GESCHICHTE
HISTORY

Wiesław Długokęcki,

ARCHEOLOGIA
ARCHÄOLOGIE
ARCHAEOLOGY

Vladimir I. Kulakov,
Patrycja Piorun,
Łukasz Szczepański,

SPOŁECZEŃSTWO – KULTURA – JĘZYK
GESELLSCHAFT – KULTUR – SPRACHE
SOCIETY – CULTURE – LANGUAGE

Alicja Dobrosielska, Bogdan Radzicki,
Norbert Ostrowski,
Joanna Katarzyna Sokal,

DYSKUSJE – POLEMKI – RECENZJE
DISKUSSIONEN – POLEMIKEN – BEWERTUNGEN
DISCUSSIONS – POLEMICS – REVIEWS

Grzegorz Białuński,
Elżbieta Kowalczyk-Heymann (rec.),
Seweryn Szczepański,

KRONIKA
CHRONIK
CHRONICLE

Sławomir Wadyl,
Seweryn Szczepański,
Bogdan Radzicki,


  • Noty o autorach
  • Annotationen über Autoren
  • Contributors

https://drive.google.com/open?id=0B6SfxU3uo8-JUF9DcWY3R0JneUU