wtorek, 25 lipca 2017

PRUTHENIA 7

PRUTHENIA
tom VII
Olsz­tyn 2012

Spis treści

I. Studia i artykuły


II. Materiały i źródła

Piotr Iwanicki, Cmentarzysko w Lisach pow. gołdapski w świetle źródeł archiwalnych i współczesnych badań archeologicznych
Marek F. Jagodziński, Amulet z Truso. Przyczynek do badań nad wierzeniami ludów skandynawskich
Vladymir I. Kulakov, Korallenberge: stratigraphy and chronology of the settlement
Sławomir Wadyl, Grodzisko w Ornowie-Lesiaku w świetle wyników ostatnich badań archeologicznych
Marcin Engel, Cezary Sobczak, Nie tylko archeologia. Interdyscyplinarne badania wielokulturowego zespołu osadniczego w Szurpiłach na Suwalszczyźnie
Robert Klimek, Gdzie położone były zamki Wiesenburg (Wallewona) i Weistotepila? Przegląd grodzisk nad Gubrem w kontekście próby ustalenia ich lokalizacji
Norbert Goßler, Christoph Jahn, Der spätmittelalterliche Komplex (Burg und Gräberfeld) von Unterplehnen, Kr. Rastenburg (Równina Dolna, pow. Kętrzyński) im Berliner Bestand der Prussia-Sammlung (ehemals Königsberg/Ostpreußen)
Wojciech Wróblewski, Filmy z kolekcji dydaktycznej Katedry Archeologii Uniwersytetu w Breslau (Wrocław) w zbiorach archiwalnych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

III. Polemiki i dyskusje


IV. Artykuły recenzyjne i omówienia


V. Kronika

 


https://drive.google.com/open?id=0B6SfxU3uo8-JUGRMRW1jQmMydHc