RECENZENCI ROCZNIKA

W celu zapewnienia odpowiednich standardów procesu recenzyjnego publikujemy listę wszystkich Recenzentów, którzy kiedykolwiek podjęli się oceny proponowanych do pisma tekstów:

Jacek Banaszkiewicz
Wiesław Długokęcki
Jacek Gackowski
Marek Jagodziński
Sławomir Jóźwiak
Elżbieta Kowalczyk-Heyman
Jacek Kowalewski
Wojciech Nowakowski
Norbert Ostrowski
Leszek Słupecki
Paweł Żmudzki
Ryszard Danka
Piotr Pudło
Dariusz Sikorski
Marian Dygo