RADA NAUKOWA

Wiesław Długokęcki – Uniwersytet Gdański
Kazimierz Grążawski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Sławomir Jóźwiak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Jacek Kowalewski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wojciech Nowakowski – Uniwersytet Warszawski
Norbert Ostrowski – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Leszek P. Słupecki – Uniwersytet Rzeszowski