REDAKCJA

Redakcja:
Grzegorz Białuński (redaktor)
Bogdan Radzicki (zastępca redaktora)
Seweryn Szczepański (sekretarz)
Marek M. Pacholec (redaktor techniczny)
Jerzy M. Łapo
Ryszard Sajkowski

Redaktorzy tematyczni:
Mirosław J. Hoffmann (archeologia bałtyjska)
Grzegorz Białuński (historia ziem pruskich)
Bogdan Radzicki (antropologia bałtyjska)
Alina Kuzborska (litewskie badania naukowe o Bałtach)

Redaktorzy językowi:
Joachim Stephan (język niemiecki)
Alina Kuzborska (język litewski)
Anna Belova (język rosyjski)