niedziela, 23 lipca 2017

5. TEKSTY PRZYJĘTE

W trosce o merytoryczną i formalną jakość publikacji zamieszczanych w naszym czasopiśmie będziemy prosić autorów, których teksty zostaną przyjęte do publikacji pod pewnymi warunkami, aby dokonali w nich zmian proponowanych przez recenzentów resp. redaktorów. W przypadkach, gdy recenzent uzna to za wskazane albo nieodzowne – zmodyfikowany tekst będzie poddawany ponownej recenzji.

Przygotowując ostateczną wersję tekstu autor powinien także nadać mu właściwy kształt redakcyjny. Oczekujemy, że dostosuje on przy tym redakcję bibliografii i przypisów do reguł przedstawionych w pliku Zasady redagowania.