niedziela, 23 lipca 2017

6. PUNKTAKCJA

Od roku 2012 r. rocznik PRUTHENIA mieści się w Wykazie Wybranych Czasopism, sporządzonym dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej jednostek naukowych i po kilku miesiącach zamieszczonym na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Za naukową publikację w naszym czasopiśmie otrzymuje się 2 punkty.