niedziela, 23 lipca 2017

4. PROCES RECENZJI

1. Do oceny każdej publikacji Redakcja powołuje dwóch recenzentów.

2. W przypadku tekstów w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. W procesie recenzyjnym przestrzegamy reguły anonimowości: autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości;
Artykuły i rozprawy nadsyłane do naszego czasopisma będą przekazywane do recenzji bez nazwiska autora. Redakcja nie zamierza jednak sprawdzać, czy autor nie pozostawił w tekście żadnych wzmianek, które odnoszą się do jego innych prac, a tym samym umożliwiają jego identyfikację. Zalecamy autorom, którzy widzą potrzebę takich odnośników, aby umieszczali je dopiero w wersji ostatecznej, przesyłanej już po zaakceptowaniu ich tekstu.

4. Redakcja tak dobiera recenzentów do poszczególnych tekstów, aby nie wchodzili oni w konflikt interesu w związku z przygotowaniem recenzji danego artykułu.

5. Niezależnie od tego, czy konkluzja recenzenta, a także oparta na niej decyzja Redakcji, będzie pozytywna czy też negatywna, autor zostanie zapoznany z podstawową częścią recenzji, zawierającą ogólną ocenę nadesłanego tekstu i wskazującą na jego braki, a w wypadku tekstów zaakceptowanych — również na miejsca, które wymagają w nich jeszcze poprawek lub zmian.