niedziela, 23 lipca 2017

3. PRAWA AUTORSKIE

Teksty proponowane do rocznika PRUTHENIA nie powinny być wcześniej nigdzie opublikowane. Wraz z przesłaniem swojego utworu redakcji autor zobowiązuje się w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji udzielić Wydawcy nieodpłatnej licencji na warunkach określonych w dokumencie Umowa wydawnicza.

Przesyłając utwór Wydawcy, Autor zobowiązuje się, że do czasu uzyskania informacji o niezakwalifikowaniu tekstu do publikacji, a w przypadku zakwalifikowania, do czasu jego opublikowania w roczniku PRUTHENIA nie rozpowszechni utworu w żadnym innym czasopiśmie (w wersji papierowej i elektronicznej) ani w publikacji książkowej.