niedziela, 23 lipca 2017

2. SKŁADANIE OFERT

Wszystkie prace proponowane do naszego czasopisma prosimy przesyłać na adres Redakcji w postaci załącznika do listu e-mail, w formatach rtf, doc, docx. Tekst powinien ponadto zawierać notkę o autorze (lub autorach), podającą nazwisko, ewentualny stopień naukowy, ośrodek akademicki i adres służbowy oraz adres elektroniczny każdego autora.

W wypadku oryginalnych artykułów badawczych należy też przesłać w języku oryginału tekstu, o objętości nie większej niż 150 wyrazów, oraz 5-10 haseł kluczowych zarówno rzeczowych, jak i osobowych, które zostaną umieszczone w indeksie.

Po otrzymaniu od autora elektronicznej przesyłki, zawierającej oferowany tekst i wymienione dodatki, redakcja potwierdzi jej odbiór, a po pewnym czasie poinformuje nadawcę, o tym czy tekst został zakwalifikowany do dalszej obróbki redakcyjnej (procedury recenzyjnej).