niedziela, 23 lipca 2017

1. OCZEKIWANIA REDAKCJI

Redakcja rocznika PRUTHENIA przyjmuje teksty naukowe w językach: polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim związane swoją treścią z historią i kulturą Prusów i ziem pruskich. Akceptowalne są teksty ze wszystkich dyscyplin naukowych. Cechą kwalifikacyjną jest jedynie przedmiotowa charakterystyka tekstu.

Artykuły badawcze proponowane do naszego czasopisma nie powinny przekraczać jednego arkusza (ok. 40 000 znaków). W uzasadnionych wypadkach będą brane pod rozwagę rozprawy o większej objętości. Komunikaty nie powinny przekraczać pół arkusza wydawniczego (ok. 20 000 znaków).

Oprócz artykułów i komunikatów Redakcja chętnie zamieści recenzje i omówienia niedawno wydanych książek, autorów polskich lub obcych podejmujących wyżej wskazaną problematykę, sprawozdania z konferencji i sympozjów naukowych; seminariów naukowych, ekspedycji archeologicznych czy realizacji oryginalnych projektów badawczych.

Prace w językach obcych powinny być wcześniej przejrzane i poprawione przez osobę, dla której nie jest on językiem obcym (nie dotyczy tekstów pisanych przez autorów zagranicznych). Redakcja nie będzie w stanie dokonywać adiustacji tekstów obcojęzycznych artykułów i ograniczy się do ich kontroli (przeprowadzanej przez native speakera).