poniedziałek, 24 lipca 2017

PRUTHENIA 3

PRUTHENIA
tom III
Olsztyn 2008

Spis treści

Bogdan Radzicki, Od Redakcji.

I. Studia i artykuły


II. Materiały i źródła 


III. Polemiki i dyskusje 

Wojciech Nowakowski, Geneza Prus – komentarz archeologa.
Kazimierz Grążawski, O tak zwanej częściowej okupacji ziemi chełmińskiej przez Prusów – głos w dyskusji.
Mirosław J. Hoffmann, Ocalona historia Prus Wschodnich.
Anna Bitner-Wróblewska, Tomasz Nowakiewicz, Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz, Wojciech Wróblewski, Mirosławowi J. Hoffmannowi w odpowiedzi.

IV. Recenzje i omówienia 


V. Sprawozdania i komunikaty 


VI. Kronika https://drive.google.com/open?id=0B6SfxU3uo8-JSFhURHRCcS1VMUk